Village du livre

Village du livre

à
Esquelbecq

Village patrimoine

Nacht van de boeken 2019

Zaterdag 6 juli 2019
van 16.00 tot middernacht

Markten

3de zondag,
September > Mei

Het boekendorp

Wat is het?

Het concept van een boekendorp is ontwikkeld in 1964 door Richard Booth uit Hay-on-Wye in Wales. Het biedt een voorbeeld en duurzaam model voor plattelandsontwikkeling en toerisme dat sedertdien is overgenomen in een groot aantal landen, waaronder België en Duitsland.
Volgens de definitie van Richard Booth, is een Boekendorp « de vestiging, in een agglomeratie gelegen in een pittoreske of toeristische omgeving, van professionals waarvan de belangrijkste activiteit gebaseerd is op de handel in oude en tweedehandse boeken en oude gravures, en alle beroepen met betrekking tot deze objecten, zoals boekbinders, vergulders, lijstenmakers, papierfabrikanten, ambachtelijke drukkerijen… ».
Deze dorpen verwelkomen in een landelijk of historisch kader tientallen boekenprofessionals. Daarbij komt de organisatie van evenementen en literaire activiteiten die het voor ieder boekendorp mogelijk maken in de wijde omgeving bekend te raken en bezoekers van alle horizonten aan te trekken, wat onvermijdelijk terugwerking heeft op het culturele en economische leven van de regio.

Waarom een Boekendorp in Esquelbecq?

Voor Evelyne Valois, de huidige voorzitster van de vereniging « Esquelbecq, Boekendorp » is het bij het lezen van een artikel in de Chasseur Français in oktober 2006 over de oprichting van het Boekendorp van Fontenoy-la-Joûte dat ze besloot ze om beginnen aan het avontuur van een boekendorp in Esquelbecq. Het idee was om in Esquelbecq oude stenen en oude boeken aan elkaar te verbinden!

Om zich een beeld te vormen van wat een dergelijk project eigenlijk is, organiseerde zij in januari 2007 een reis naar Redu, Boekendorp van de Belgische Ardennen opgericht sinds 1984, met een tiental mensen die reeds zeer geïnteresseerd waren in dit concept. Tien dagen later, werd een werkgroep opgericht en ontstond de vereniging « Esquelbecq, Boekendorp ».

De gemeente die het project gunstig gezind is sluit zich aan ​​door verschillende lokalen beschikbaar te stellen waar de beroepsmensen zich kunnen installeren. De zaak ging vlug aan het rollen en er waren groepen die zich bezighielden met het vinden van financiering, het zoeken van medewerkers voor het project …

Sinds die dag zijn er altijd boekenliefhebbers aanwezig en elk jaar zijn ze talrijker om het boekendorp Esquelbecq te verdedigen en om ervoor te zorgen dat Esquelbecq HET boekendorp van de regio Nord-Pas de Calais wordt en ook het ENIGE boekendorp ten noorden van Parijs.

Esquelbecq is een dorp dat zijn landelijke karakter heeft kunnen bewaren terwijl het tegelijkertijd zeer actief was. Omringd door de IJzer en omgeven door eiken, heeft het sedert 2009 het label « Village Patrimoine » (Erfgoed Dorp) omwille van zijn opmerkelijk architecturaal erfgoed, waaronder een kasteel als historisch monument geklasseerd sedert 1987. Zijn kerk, type hallenkerk is sedert 1945 geklasseerd als historisch monument. Drie kapellen vervolledigen dit architecturale geheel en accentueren het karakter van het Vlaams dorp. Een herdenkingsplaats « La Plaine au Bois » herinnert er tevens aan dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, mannen vochten om de Duitse vijand af te weren en er zijn afgeslacht.

Ga gewoon naar Esquelbecq om te begrijpen dat het dorp volledig beantwoordt aan de definitie die Richard Booth gaf van een boekendorp.

X